Letovanje 2023: Grčka, Turska, Italija, Egipat, Emirati, putovanja Evropom, ceo svet!
Putuj - vidi - živi!
Trajanje: 8/11/2014 , 4/12/2014, 22/1/2015, 5/2/2015
Cena: 149€
Rezerviši!
BEČ 
Izložba Velaskeza 
 
4 dana (2  noćenja) – autobusom
POLAZAK: 08.11.2014 POVRATAK: 11.11.2014
  04.12.2014   07.12.2014
  22.01.2015   25.01.2015
  05.02.2015   08.02.2015
Diego_Velaquez,_Venus_at_Her_Mirror_(The_Rokeby_Venus)
 
Program putovanja
1. dan    BEOGRAD – BEČ
Sastanak putnika na parkingu ispred Centra Sava u 18.30 h. Polazak autobusa u 19.00 časova. Vožnja teritorijom Vojvodine do graničnog prelaza sa Madjarskom.
2. dan   BEČ
Noćna vožnja kroz Madjarsku sa kraćim usputnim pauzama radi odmora. Dolazak na teritoriju Austrije i nastavak vožnje do Beča. Po dolasku panoramsko razgledanje grada,  koje  daje najbolju mogućnost upoznavanja prestonice Austrije i njenih istorijskih i savremenih kvartova. Obilazak čuvenog Ringa sa njegovim grandioznim zgradama, imperatorske zimske rezidencije Hofburg, Parlamenta, Nacionalnog teatra i Univerziteta. Šetnja ulicama Graben i Kertnerštrase predstavlja uživanje u eleganciji i luksuzu austrijskog glavnog grada. Crkva Svetog Štefana i nekadašnja carska a danas Državna opera su simbol grada koji je od 2001. godine pod zaštitom UNESCO. U nastavku razgledanje izložbe slika Velaskeza. Odlazak u hotel i smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje.
3. dan   BEČ
Doručak. Slobodan dan ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet u Ajzenštat koji je udaljen oko jedan sat vožnje od Beča. Glavna znamenitost Ajzenštata i njegov simbol je dvorac Esterhazy izgradjen u 13. veku a u 17. veku je prešao u vlasništvo porodice Esterhazi i obnovljen u baroknom stilu. U njemu je dugo živeo i radio čuveni kompozitor Jozef Hajdn. Tu je, za kneževsku porodicu, napisao svoja najpoznatija dela. U dvorcu je sačuvana izuzetna koncertna dvorana sa izvanrednom akustikom. Na brdu (Kalvarienberg) je neobična crkva Golgote u kojoj je, u mermernom sarkofagu, sahranjen Jozef Hajdn. Povratak u Beč. Slobodno vreme i noćenje. (Cena: € 25).
4. dan   BEČ – BEOGRAD
Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost poludnevnog fakultativnog izleta do dvorca Schonbrunn, zvanične rezidencije habsburških vladara od 18. veka i jedna od najvećih turističkih atrakcija čitave Austrije.  (Grand tura sa slušalicama i pričom na srpskom jeziku). (Cena: € 25) U 14.00 h polazak za Beograd. Prelazak austrijskomadjarske granice. Vožnja kroz Madjarsku. Usputne kraće pauze radi odmora. Dolazak u Srbiju. Vožnja kroz Vojvodinu. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima.

CENA ARANŽMANA: 149 €

 Doplata za jednokrevetnu sobu 60 € (isključivo na upit)

 • Vožnja autobusom Beograd-Beč-Beograd
  Smeštaj u hotelu  3* na bazi 2 noćenja sa doručkom u standardnim dvokrevetnim sobama u jednom iz   lanca TREND hotela u blizini centra grada
  Ulaznica za izložbu Velaskeza
  Panoramsko razgledanje grada  sa vodičem na srpskom jeziku

  Troškove organizacije i vodjenja putovanja     
  Usluge vodiča agencije i lokalnog vodiča

 • Fakultativni izleti: za realizaciju portebno mínimum 20 osobaPutno osiguranjeIndividualne troškove putnikaDoplata za jednokrevetnu sobu

 • Važne napomene za putovanje:      

  ● Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 15 dana pre polaska na put ili do popune mesta.
  ● Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju putovanja.
  ● Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama – uz blagovremeni upit i doplatu.
  ● Uobičajeno je da se u hotele ulazi oko 14.00 sati, a napuštaju poslednjeg dana boravka oko 09.00 sati
  ● Hoteli su kategorisani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze.
  ● Organizator putovanja zadržava pravo da promeni hotel za drugi, iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji
  ● Za putnike koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše,nije potrebna viza . Putnici koji poseduju inostrani pasoš moraju sami da se informišu kod nadležnih ambasada (konzulata) o graničnim, viznim i svim ostalim propisima koji važe za zemlje u koje se putuje i obezbede odgovarajuće isprave.
  ● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. 

  Opšte napomene:

  ● U okviru razgledanja gradova navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture , osim kada je to predviđeno programom putovanja.
  ● Organizator zadržava pravo izmene redosleda realizacije programa u zavisnosti od drugih objektivnih okolnosti (vremenskih prilika, ograničenja vezana za otvaranje i zatvaranje određenih objekata…).
  ● Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja putnika i slično  izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili da otkaže putovanje.
  ● U slučaju nedovoljnog broja putnika agencija će biti primorana da otkaže putovanje i to najkasnije 5 dana pre polaska na put.
  ● Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće ulazak putnika na teritoriju EU ili zemlje u tranzitu zbog učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa
  ● Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima, prtljagu. Olympic travel ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak tokom putovanja iz bilo kog razloga.
  ● Važe opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.