Letovanje 2023: Grčka, Turska, Italija, Egipat, Emirati, putovanja Evropom, ceo svet!
Putuj - vidi - živi!

Zemlja lala, klompi, sira, piva, vetrenjača, dijamanata, dvoraca, zemlje tolerancije i perfekcije… Ovo je najnaseljeniji deo starog kontinenta, ovo je deo Evrope koji se jednostavno mora videti i doživeti.

[cycloneslider id=”amsterdam”]

 

 • Termin putovanja

  Hotel

  Redovna cena

  Svakodnevni polasci
  tokom cele godine

  Nieuw Slotania 3*

  od 249 €

  Hotel Hampshire Hotel-Theatre District Amsterdam 3*

  od 355 €

  Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.

  Cene iz tabele su u evrima, po osobi.

 • 1.dan BEOGRAD – AMSTERDAM Dolazak na aerodrom “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let. Po sletanju u Amsterdam, individualan transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

  2. – 3. dan AMSTERDAM Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili obilazak nekih od znamenitosti grada. Noćenje.

  4.dan AMSTERDAM-BEOGRAD Doručak. Napuštanje hotela. Individualan transfer na aerodrom. Polazak aviona za Beograd. (Kraj usluga)

 • – Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd-Amsterdam-Beograd sa kompanijom Air Serbia
  – Smeštaj u izabranom hotelu na bazi 3 noćenja sa doručkom u standardnim dvokrevetnim sobama
  – Troškove organizacije putovanja

 • – troškove avionskih taksi – 93 € (avionske takse se plaćaju u agenciji prilikom rezervacije i podložne su promenama)
  – individualan transfer aerodrom-hotel-aerodrom
  – individualno zdravstveno osiguranje
  – prijavu za let na aerodromu Nikola Tesla Beograd u iznosu od 30€ po putniku (vazi samo za letove koje obavlja Air Serbia. Prijava preko sajta www.airserbia.com je besplatna), vise informacija na linku: https://www.airserbia.com/sr-Cyrl-RS/prijava-za-let-na-aerodromu

   

  NAPOMENA ZA TRANSFER:
  U agenciji je moguće rezervisati privatni transfer aerodrom-hotel-aerodrom prilikom rezervacije. Cena povratnog transfera – 50 € po osobi.

  Cena vozne karte od aerodroma do centra grada – oko 5 € po osobi po pravcu
  Cena autobuske karte od aerodroma do centra grada – oko 5 € po osobi po pravcu

 • OPIS I LOKACIJA HOTELA :Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC.
  Smeštaj je u navedenim hotelima do popune mesta:
  Hotel Nieuw Slotania 3* – www.nieuwslotania.nl
  Hotel se nalazi na liniji gradskog prevoza, udaljen je oko 20 minuta od centra grada.Raspolaže sa 188 soba. Hotel poseduje restoran i bar.Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC) i TV. Doručak – kontinentalni švedski sto.

  Hotel Hampshire Hotel-Theatre District Amsterdam 3*  – http://www.hampshirehoteltheatredistrictamsterdam.com

  Hotel se nalazi na idealnom polozaju u Amsterdamu, preko puta trga Leidseplein. Na nekoliko minuta hoda od hotela nalaze se Vondelpark, Rajks muzej, muzej Van Gog i glavne trgovacke cetvrti. Hotel nudi savremene sobe sa modernim sadrzajima.
  Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, TV sa ravnim ekranom i sistemom filmova na zahtev. Doručak – švedski sto.

   

   

  Amsterdam, grad za svačiji ukus (VIDEO)

  Amsterdam je muzej na otvorenom, riznica znamenitog istorijskog nasljeđa iz XVII vijeka, nesvakidašnjih građevinskih ostvarenja, uskih fasada različitih boja, 1500 mostova, nebrojanih kanala, čamaca koji plove neprestano… Ova izuzetno uređena
  NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
  • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji
  • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
  • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
  • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi je odobren gore navedeni popust.
  • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
  • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
 • NAPOMENA:

  • Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.
  • Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi. Rok za izdavanje karte je 24h od trenutka rezervacije!

   

  DOPLATA ZA 1/1 SOBU: na upit

  NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA :
  1. 50% prilikom rezervacije, a ostatak od 50% najkasnije 10 dana pre putovanja
  2. 50% prilikom rezervacije, a ostatak od 50% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 1,5 % po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do:
  Za polaske od 01.02. do 01.04…………………………najkasnije do 15.06.2017.
  Za polaske od 01.04. do 01.06……………….………..najkasnije do 15.08.2017.
  Za polaske od 01.06. do 01.10…………………………najkasnije do 15.12.2017


  CENE NEKIH OD ULAZNICA ZA INDIVIDUALNE OBILASKE (podložne su promenama, popust za decu zavisi od institucije koja se obilazi): muzej Vinsent Van Gogh – 15 €, Rembrantova kuća – 12.5 €, muzej Rijks – 15 €, kuća Ane Frank – 9 €, muzej Madam Tiso – 22 €, fudbalski stadion Ajax (Amsterdam arena) – 13.5 €…

  OPŠTE NAPOMENE:
  • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona
  • Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož…) i tečnost preko 100 ml
  • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
  • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
  • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
  • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
  • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
  • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
  • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
  • Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.

  V A Ž N A  N A P O M E N A:Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju nestigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

  • Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
  • Organizator putovanja ima licencu OTP br.61/2010. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 2 prijavljena putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
  • Turistička agencija AMORE nastupa u svojstvu posrednika.