Letovanje 2023: Grčka, Turska, Italija, Egipat, Emirati, putovanja Evropom, ceo svet!
Putuj - vidi - živi!
Trajanje: 28 Dec 2014 - 03 Jan 2015
Lokacija: Atina
Cena: 219€
Rezerviši!

TERMIN PUTOVANJA: 28.12.2014 – 3.1.2015.

Program putovanja:
1. dan (28. decembar 2014.) KRAGUJEVAC/ BEOGRAD …
Sastanak učesnika putovanja na parkingu ispred Sava centra (sa savske strane) u 16.30 časova. Polazak u
17.00 h. Vožnja prema Kragujevcu. U 19.00 h prijem kragujevačkih putnika i nastavak putovanja prema
Grčkoj. Noćna vožnja. Prelazak granice sa Makedonijom.
2. dan (29. decembar 2014) …ATINA
Usput kraće pauze radi odmora. Dolazak u Atinu u podnevnim satima. Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme.
Noćenje.
3. dan (30. decembar 2014.) ATINA – PELOPONEZ – ATINA
Doručak. Mogućnost celodnevnog fakultativnog izleta na Peloponez sa razgledanjem najstarijih sačuvanih
tragova evropske civilizacije. Goste očekuje sjajno putovanje po Korintiji i Argolidi gde će doživeti izvanrednu
akustiku starog pozorišta u Epidaurusu i uživati u priči vodiča o svetilištu bogu lekarstva i medicine
Asklepiosa. Posetiće se i drevna Mikena, koju je opisao Homer, sa ostacima grada, dvorca mikenskih
vladara, kraljevskih grobnica i Atrejeva riznica za koju vlada verovanje da je bila grobnica Agamemnona.
Povratak u Atinu. Noćenje. (Cena izleta 65 €)
4. dan (31. decembar 2015) ATINA
Doručak. Polazak na panoramsko razgledanje jednog od najznačajnijih gradova sveta. Atina je bila priznati
centar kulture i umetnosti još u vreme kada većina evropskih prestonica nije ni postojala. Hram Zevsa
Olimpskog, Panatenajski stadion – mesto održavanja prvih savremenih Olimpijskih igara 1896. godine,
Kraljevska bašta, Crkva Svetog Pavla, Parlament, Numizmatički muzej Šlimana, glavni gradski trgovi Omonija
i Sintagma, tri neoklasične zgrade: Akademija, Univerzitet i Nacionalna biblioteka samo su deo lepota
današnje Atine. Razgledanje se završava posetom bisera Atine – drevnog Akropolja sa velelepnim
hramovima: boginje Nike, Partenonom i Erehteonom. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Individualan doček
Nove Godine. Noćenje.
5. dan (01. januar 2015.) ATINA – SUNION – ATINA
Doručak. Mogućnost fakultativnog odlaska na poludnevno panoramsko razgledanje Pireja – najveće luke
Grčke, zapadne obale Atičkog poluostrva sa brojnim poznatim letovalištima i najjužnije tačke Balkanskog
poluostrva – rta Sunion, na kom se uzdižu veličanstveni ostaci hrama posvećenog bogu mora Posejdonu
(prvog januara lokalitet je zatvoren ali se iz neposredne blizine može uživati u lepom pogledu). Povratak u
Atinu. Za one koji žele da osete šta ovaj grad nudi noću, preporučujemo fakultativnu posetu jednoj od taverni
na boemskoj Plaki. Noćenje. (Cena izleta na Sunion 15 €).
6. dan (02 januar 2015.) ATINA…
Doručak. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u 14.00 časova. Noćna vožnja . Tokom putovanja kraće pauze
za odmor.
7. dan (03. januar 2015) … BEOGRAD / KRAGUJEVAC
Dolazak u Kragujevac u jutarnjim časovima. Nastavak vožnje prema Beogradu.

atina NG

 

CENA ARANŽMANA : 219 €
Doplata za jednokrevetnu sobu 45 € (isključivo na upit)
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu
Banke Intesa na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, čekovima gradjana.  U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak
od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.

U cenu putovanja je uračunato:

prevoz modernim turističkim autobusom (klima, TV, DVD) prema programu, bez usluga pića, hrane i dr. tokom vožnje
smeštaj u dvokrevetnoj sobi u hotelu sa 3*, na bazi noćenja sa doručkom
razgledanja prema programu
usluge vodiča agencije
troškovi organizacije i realizacije putovanja

U cenu putovanja nije uračunato:

međunarodno putno zdravstveno osiguranje
usluge koje nisu naznačene u programu putovanja
individualni troškovi
doplata za jednokrevetnu sobu ( na upit)
fakultativni izleti – Sunion (15 evra), Argolida (65 evra), prijava u nasim poslovnicama, najkasnije 15 dana pre počeka putovanja (minimum za realizaciju 20 osoba) – plaćanje u Atini u efektivi.

OPIS HOTELA

BEST WESTERN MUSEUM 3* http://www.museum-hotel.gr
Best Western Museum je vrlo komforan gradski hotel, smešten u centru Atine, neposredno pored Arheološkog nacionalnog muzeja, u blizini metro stanice na pešačkoj distanci od od svih većih znamenitosti grada i na oko 500 metara od pešačke trgovačke zone. U sklopu hotela je restoran, bar i konferencijska dvorana. Sve sobe poseduju klima uređaj, balkon, fen, satelitsku tv, mini bar, telefon, sef i bežični internet. Doručak se servira po principu švedskog stola.

museum-hotel-athens[35]museum-hotel-athens[40]museum-hotel-athens[17]

Važne napomene za putovanje:
● Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 15 dana pre polaska na put ili do popune mesta.
● Potrebno je najmanje 40 putnika za realizaciju putovanja.
● Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama – uz blagovremeni upit i doplatu.
● Uobičajeno je da se u hotele ulazi oko 14.00 sati, a napuštaju poslednjeg dana boravka oko 09.00 sati
● Hoteli su kategorisani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze.
● Organizator putovanja zadržava pravo da promeni hotel za drugi, iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji
● Za putnike koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše,nije potrebna viza za Grčku. Putnici koji poseduju inostrani
pasoš treba sami da se informišu kod nadležnih ambasada (konzulata) o graničnim, viznim i svim ostalim propisima koji
važe za zemlje u koje se putuje i obezbede odgovarajuće isprave.
● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog
zdravstvenog osiguranja. U TA Amore moguće je obezbediti polisu Dunav Osiguranja. 
Opšte napomene:
● U okviru razgledanja gradova navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih
građevina, institucija i spomenika kulture , osim kada je to predviđeno programom putovanja.
● Organizator zadržava pravo izmene redosleda realizacije programa u zavisnosti od drugih objektivnih okolnosti
(vremenskih prilika, ograničenja vezana za otvaranje i zatvaranje određenih objekata…).
● Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja
putnika i slično izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili da otkaže putovanje.
● U slučaju nedovoljnog broja putnika agencija će biti primorana da otkaže putovanje i to najkasnije 5 dana pre polaska
na put.
● Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće ulazak putnika na teritoriju EU ili
zemlje u tranzitu zbog učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa
● Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima, prtljagu.
Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak tokom putovanja iz bilo kog razloga.
● Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja
turističkih agencija Srbije (YUTA ). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Organizator
smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom
akontacije.