Letovanje 2023: Grčka, Turska, Italija, Egipat, Emirati, putovanja Evropom, ceo svet!
Putuj - vidi - živi!

PROGRAM PUTOVANJA

1.dan: BEOGRAD – NEW DELHI

Skup putnika na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu i konekcija za medjunarodni avio let do New Delhi-a. Susret sa predstavnikom ino agencije. Transfer do hotela 3*u New Delhi-u. Noćenje.

2.dan: NEW DELHI

Doručak. Razgledanje glavnog grada Indije, poseta glavnih turističkih atrakcija grada: Jama Masjid (mošeja u Fatehpur Sikri, završena u 1575.god. od strane šeika Salim Chishti, jednog od mogulskih vladara, poznat i kao kraljevski imami), Red Fort (crveno utvrđenje, sagrađeno 1638.god. kada je Shah Jahan (koji je sagradio i čuveni Taj Mahal, kao mauzolej svojoj supruzi), i odlučio da prebaci iz Agre glavni grad imperije u Delhi i tamo sagradi u narednih osam godina u potpunosti crveno utvrđenje – Red Fort sa završnom citadelom sreće Qila i Mubarak, a sagrađena je velikim blokovima od crvenog peska i kamenja), Sikh temple (hram Sika), Birla Mandir – poznat i kao hram posvećen boginji Lakšmi, boginji prosperiteta, koji je sagradio J.K. Birla u 1939., a inaugurisao Mahatma Gandi i jedna je od glavnih turističkih atrakcija, Qutub Minar (nalazi se u okviru Qutb kompleksa u južnom Delhiju, koji je bio sagrađen od strane Qutub ud din Aibak-a, 1206. godine. To je crvena kula sagrađena od peščanika a koja dostiže visinu od 72.5m, sa ugraviranim citatima iz Kurana, znak muslimanske dominacije za vreme početka 13.veka), Humayun Tomb (grobnica Humayun-a sa baštom, veličanstven primerak mogulske arhitekture, koji je bio sagrađen 1565.godine, bašta sa kanalima i mauzolejom, podignuti od strane udovice vladara Humayuna, devet godina nakon njegove smrti), India Gate (memorijalna kapija, podignuta u čast indijskih vojnika koji su poginuli u prvom svetskom ratu, a imena su upisana na zidovima), Parliament House (kuća parlamenta Indije). Povratak u hotel. Slobodne aktivnosti. Noćenje.

3.dan: NEW DELHI – JAIPUR (260km , 5hrs)

Doručak. Vožnja do Jaipura, Pink city-a, glavnog i najvećeg grada od tri miliona stanovnika, indijske države Radžastan, koji je i dobio ime po svom osnivaču, vladaru Jai Singu II. u 18.veku. Na ruti putovanja do Jaipura poseta Jaigarh Fort, utvrđenja koje je sagradio vladar Jai Singh II., da bi zaštitio Amber fort – kraljevsko utvrđenje i čitav kompleks palata. Transfer do hotela 3* i slobodne aktivnosti. Noćenje.

4.dan: JAIPUR

Doručak. Organizovana poseta turističkih atrakcija grada. Ekskurzija do Amber Fort, kraljevskog utvrđenja, dugačkog 3km i širokog 1km, i vožnja slonovima. Posle toga poseta gradske palate City Palace, opservatorija Jantar Mantar, koja je uvrštena u svetsku Unesco baštinu, kao i Hawa Mahal-kompleks palata, bašta i malo jezero. Povratak u hotel 3*. Slobodne aktivnosti.Noćenje.

5.dan: JAIPUR – AGRA (245km, 5hrs)

Doručak. Vožnja do Agre, grada udaljenog 200km od Jaipura u državi Utar Pradesh, gde se nalazi jedno od sedam svetkih čuda modernog sveta, Taj Mahal. Agra ima tri objekta zaštićena Unesco-m. (Osim Taj Mahal-a, tu je i Agra fort u samom gradu, kao i Fatehpur Sikri u blizini grada, a postoje i ostaci drugih arheološke građevine moćne mogulske imperije.) Na ruti putovanja do Agre poseta Sisodia Garden i Faterhpur Sikri. Dolazak u Agru i transfer do hotela. Slobodne aktivnosti. Noćenje.

6.dan: AGRA

Doručak. Slobodne aktivnosti. Noćenje.

7.dan: AGRA – NEW DELHI

Doručak. Povratak autobusom u New Delhi i transfer do hotela 3*. Slobodne aktivnosti. Noćenje.

8.-9.dan: NEW DELHI – BEOGRAD

Doručak. Transfer do aerodroma i let New Delhi – Beograd. Konekcija za medjunarodni let za Beograd.

CENA ARANŽMANA: 840€

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Medjunarodni avionski prevoz na navedenim relacijama,
 • Smeštaj u dvokrevetnim standardnim sobama u hotelima 3* i 4* (lokalna kategorizacija) na bazi noćenja sa doručkom
 • Svi transferi
 • Ekskurzije i razgledanja kulturno istorijskih znamenitosti navedenih u programu putovanja
 • Troškovi organizacije i stručno vodjstvo puta.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Avio takse u iznosu od 200€
 • Bakšiš za lokalne vodiče na ekskurzijama,
 • Medjunarodno zdravstveno osiguranje
 • Invididualni troškovi putnika

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intese na dan uplate
 • rezervacija se vrši pri uplate akontacije u iznosu od 500€
 • ugovoreni–započeti način plaćanja se ne može naknadno menjati
 • cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni

 

NAPOMENE:

 • Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika.
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Indije.
 • Za sve fakultativne izlete potreban je minimalan broj učesnika da bi se isti realizovali.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 10 dana pre polaska.
 • U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
 • Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
 • Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualnu materijalnu štetu (kradju, gubitak stvari…) ili bolest putnika
 • Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
 • Postoji mogućnost promene itinerera na letovima, promene ruta putovanja ali uz obilazak svih navedenih mesta i lokaliteta navedenih u programu, sa čim se ne smanjuje atraktivnost putovanja.
 • Učesnici ture moraju biti psihofizicki spremni za put, kao i na eventualne promene i improvizacije na terenu
 • Kalkulacija je radjena na bazi minimum 10 prijavljenih putnika
 • Sastavni deo programa su Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja.
 • ROK ZA PRIJAVU JE 30 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.