Letovanje 2023: Grčka, Turska, Italija, Egipat, Emirati, putovanja Evropom, ceo svet!
Putuj - vidi - živi!

 

Beč – prestonica muzike, jedan od najznačajnijih kulturnih centara Evrope, glavni, a ujedno i najveći grad Austrije. Zahvaljujući mogućnostima koje pruža više puta je proglašen najboljim gradom za život na svetu. Bogat brojinim kulturno-istorijskim spomenicima, dvorovima i raznovrsnim turističkim sadržajem svake godine privuče milione turista.  raskošnim palatama Belvedere i Švarcenberg, španskom školom jahanja, katedralom Sv. Stefana i ne manje atraktivnom Karlovom crkvom, dvorskim i gradskim parkom, državnom i nacionalnom operom i teatrom, čuvenim poslastičarnicama, kafanama i pivnicama, čuvenim točkom u Prateru, grad lepršavih valcera, stvaralaštva Mocarta, Betovena, Hajdna, Štrausa pleni svojom raskošću i ne ostavlja posetiocu ni jedan neispunjen trenutak.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan   BEOGRAD

Polazak autobusa iz Beograda u 22.30 časova sa parkinga Sava Centra (savska strana). Noćna vožnja preko Madjarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora, obavljanja pasoških i carinskih formalnosti.

2. dan  PARNDORF / BEČ

Dolazak u outlet centar Parndorf (www.designeroutletparndorf.at) 30 km pre Beča u jutarnjim satima. Slobodno vreme za kupovinu. Dolazak u Beč u podnevnim  časovima. Panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča – uži centar grada: Ring, Trg Marije Terezije, dvorac Hofburg, Parlament, Većnica, Opera, zgrada Univerziteta, Burg teatar, katedrala Sv. Stefana, novi deo grada sa Praterom i zgradom Ujedinjenih nacija. Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Predveče mogućnost zajedničke šetnje centrom grada. Povratak u hotel i noćenje.

3. dan  BEČ

Doručak. Slobodno vreme za samostalno razgledanje grada ili fakultativna poseta dunavskom Tornju odakle se pruža pogled na prelepu panoramu grada. Slobodno popodne. Uveče mogućnost fakultativne večere u nekom od restorana u boemskom kvartu Grincingu i uživanje u tradicionalnoj, domaćoj hrani i piću. Povratak u hotel i noćenje.

4. dan   BEČ  -BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska za Beograd ili fakultativna poseta kraljevskom dvorcu Schönbrunn, letnje rezidencije dinastije Habzburg. U ranim popodnevnim satima polazak za Beograd. Putovanje preko Mađarske sa usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beograd u kasnim noćnim časovima.

Cena aranžmana po osobi: 119 €

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Societe Generale banke na dan uplate.

Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak gotovinski, čekovima građana u jednakim mesečnim ratama do 20.februara 2015. 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Vanlinjski prevoz autobusom (tur.klase, audio-video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr.tokom putovanja) na relacijama navedenim u programu 
 • Smeštaj u hotelu 4* u Beču,  u 1/2 i 1/2 +1 sobama (standardno opremljene u skladu sa lokalnom kategorizacijom) na bazi 2 noćenja sa doručkom (doručak – švedski sto)
 • Panoramsko razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča
 • Poseta  tržnom centru Parndorf
 • Usluge vodiča / pratioca grupe
 • Troškovi organizacije putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Doplata za 1/1 sobu iznosi 75€
 • Fakultativne izlete (za realizaciju potrebno minimum 25 prijavljenih putnika )

–          Obilazak dvorca Šenbrun – Imperial tura 25€

–          Večera u nacionalnom restoranu 30€

–          Poseta Dunavskom tornju 10€

 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje kompanije Dunav osiguranje – osigurana suma je 35000 eur 
 • Individualne troškove putnika 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera. Organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate).

OPIS HOTELA:

Hotel sa 4* Eventhotel Pyramide****, Parkallee 2, 2334 Vösendorf www.austria-trend.at/ ili sličan nalazi se u širem centru grada. Hoteli poseduju dvokrevetne i trokrevetne sobe. Svaka soba ima TWC, TV. Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom – samoposluživanje.

NAPOMENE:

 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
 • Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4h vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14h (postoji mogućnost ranijeg ulaska),a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 9h. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef,parking,mini-bar,tv,klima-uređaj..)
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Preporučuje se putnicima sa novim biometrijskim pasošima i putnicima koji ne poseduju pasoš R Srbije da se o uslovima ulaska u tranzitne i odredišne zemlje (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje..) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs , Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Maloletni putnici prilikom samostalnog putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena,izmene programa putovanja ili otkaza putovanja 5 dana pre početka putovanja.

 Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.